ఆవాజ్ కమిటీ ఆధ్వర్యం లో నాత్ పోటీలు -03-12-2017 ఆదివారం

submitted by javid on 12/04/17 1

మొహమ్మద్ (స.అ.) జన్మదిన సందర్బంగా ఆవాజ్ కమిటీ ఆధ్వర్యం లో నాత్ పోటీలను ఆదివారం నిర్వహించ నున్నట్లు ఆవాజ్ కమిటీ కార్యదర్శి అబ్దుల్ సమద్ తెలిపారు

Leave a comment

Be the first to comment

Email
Message
×
Embed video on a website or blog
Width
px
Height
px
×
Join Huzzaz
Start collecting all your favorite videos
×
Log in
Join Huzzaz

facebook login
×
Retrieve username and password
Name
Enter your email address to retrieve your username and password
(Check your spam folder if you don't find it in your inbox)

×